PEDER NORS SOM KUNSTER

 
Peder Nors arbejder med 
linotryk, oliemaleri, oliekridttegninger, keramiske relieffer og skulpturer.
 
Han har gennem billeder, skitser, linotryk, relieffer og skulpturer skildret mennesket i de historiske , kulturelle , religiøse , nationale konfliktfyldte spændinger, som altid har været en del af vores verden , Ikke mindst i de seneste årtier hvor miljøproblematikken er blevet aktuel. Kunstneren har gennem sine arbejder givet et sammendrag af verden frem til i dag på en ironiserende måde.                                                                 
LÆS MERE OM PEDER NORS

UDSTILLINGER